Boklansering på Leirfossen kraftverk


Hugg en stabel ved. Hent ti bøtter med vann. Gå på utedo og grav ned søpla. Slik ville hverdagen i Norge sett ut uten moderne infrastruktur. Stort sett fungerer den norske infrastrukturen så bra at vi knapt tenker over den. Men ryddige gater, rent vann, stabil strømforsyning og god mobildekning kommer ikke av seg selv. Dette får vi lære mer om i «Norsk infrastruktur».

1.oktober lanserte forfatter Torgeir Bryge Ødegården boken på Leirfossen Kraftverk og inviterte med seg 10. klassinger fra Sjetne skole til en litt annerledes skoledag. Utenom jobben i Equinor er Torgeir rollemodell for NSR. Hvorfor er for eksempel noen imot vindkraft på Frøya når alle er enige om at fornybar energi er bra?

Å bygge, styre og vedlikeholde samfunnets infrastruktur er kanskje ingeniørenes aller viktigste oppgave. En god del av den norske infrastrukturen begynner å bli gammel og trenger oppgradering.

«For oss er det viktig å vise frem hva realfagene brukes til i samfunnet og hvor viktige de er for at kritiske funksjoner skal utvikles og vedlikeholdes. Vi støtter slike tiltak nettopp fordi de er med på å gjøre realfagene mer virkelighetsnære og viser frem de spennende og viktige jobbene som finnes innen realfag og teknologi,» sier Guro Rørvik, prosjektleder for rollemodell ved NSR.

Felles for all infrastruktur er at mange mennesker deler på de samme ressursene. Dermed blir det ikke likegyldig hva hver enkelt av oss bruker infrastrukturen til. Det er altså nok å ta tak i fremover, enten det gjelder renovasjon, vann og avløp, elektrisk energi eller trådløs kommunikasjon. Norge trenger folk som vil jobbe med dette, og politikere som vil satse på bærekraftig infrastruktur. Dermed trenger vi også ungdom som ikke tar norsk infrastruktur for gitt.

Boka «Norsk infrastruktur» av Torgeir Bryge Ødegården er utgitt på Museumsforlaget.

 

 

 

 

Del dette:: 3. oktober 2019