Nasjonalt senter for realfagsrekruttering skal bidra til økt rekruttering til MNT-utdanningene i Norge for å sikre et konkurransedyktig, bærekraftig og likestilt samfunn.
NSR har et nasjonalt mandat og får bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet. Senteret er organisert ved NTNU.


Aktuelt