Nasjonalt senter for realfagsrekruttering jobber med å øke rekrutteringen til realfaglige utdanninger og yrker. Senteret er en nasjonal ordning – opprettet av og direkte underlagt Kunnskapsdepartementet.

Senteret jobber både for UH-sektoren og for ungdomsskole/videregående. Senteret har utviklet konkrete verktøy som skolene kan ta i bruk for å fremme kunnskap om realfag, og som inspirerer elevene til å velge realfag.

Ingen hoder å miste

Det nye kjønnsgapet Camilla Stoltenberg skriver i Morgenbladet at gutter er de nye skoletaperne. Gutter er i undertall i høyere utdanning og faller fra i […]

Aktuelt