Nasjonalt senter for realfagsrekruttering jobber med å øke rekrutteringen til realfaglige utdanninger og yrker. Senteret er en nasjonal ordning – opprettet av og direkte underlagt Kunnskapsdepartementet.

Senteret jobber både for UH-sektoren og for ungdomsskole/videregående. Senteret har utviklet konkrete verktøy som skolene kan ta i bruk for å fremme kunnskap om realfag, og som inspirerer elevene til å velge realfag.

Aktuelt