Utdanningsvalg

Passer realfag for meg?

Dette er et undervisningsopplegg som er laget for å vare i 4 skoletimer, men det er fleksibelt. I første time får elevene se en film som forteller litt om hva realfag er, og de tar Utdanningstesten fra velgriktig.no. Denne presenterer noen realfaglige yrker som kan passe for eleven ut fra personlige og faglige interesser, personlighet og foretrukket læringsstil. I andre time får klassen besøk av en realfaglig rollemodell som lærer eller rådgiver selv velger ut og inviterer fra rollemodell.no. I tredje time oppsummerer og diskuterer klassen erfaringene fra rollemodellbesøket, og får ulike spørsmål de skal besvare. Nytt er nå at elevene får oppgaver som handler om å utforske lokalt næringsliv. De skal finne bedrifter som har ansatte med realfaglig bakgrunn ansatt hos seg, og på den måten få et innblikk i hvilke arbeidsplasser som finnes. I den fjerde timen rettes fokus mot utdanning/arbeidsliv og kjønn i et likestillingsperspektiv.

Les mer om dette, finn oppgavene i digital form, eller bestill elevhefter på velgriktig.no/utdanningsvalg

 

Del dette: