Hvakanjegblimedrealfag.no

Ei ressursside med undervisningsopplegg for realfagslærarar.

Målet er at ungdom skal motiverast til innsats i realfagstimane ved at dei forstår at det er bruk for realfag i yrkeslivet. Nettsida er eit resultat av samarbeid mellom Nasjonalt senter for realfagsrekrutteringMatematikksenteret og Naturfagsenteret


Se hvakanjegblimedrealfag.no

Del dette: