Foreldrehefter

Om utdanningsvalg inn mot videregående skole og høyere utdanning.

Vi har utviklet informasjonshefter til foreldre med barn som skal velge fag eller utdanning. Heftet forklarer hva realfag er og hvorfor det kan være lurt å velge realfag på videregående skole.

Her finner du en oversikt over alle matte og realfag på videregående skole, forklaring til kravkoder for opptak til høyere utdanning, en presentasjon av nye opptakskrav for 2018/2019 osv. Velgriktig har også en egne informasjonssider rettet mot foreldre, lenke her >

Heftet kan lastes ned som PDF her > Foreldrehefte

Heftet finnes også i klassesett, gratis, på subjectaid.no her >

Del dette: