Mentorguide

Kunnskapsdepartementet har gitt Nasjonalt senter for realfagsrekruttering det nasjonale ansvaret for ENT3R, vi er avhengig av mentorenes engasjement og innsats for å lykkes.

 Hva er en mentor?

Å være mentor er ikke det samme som å være lærer eller kompis. I gresk mytologi forklares ordet «mentor» som en person som drar nytte av sin kunnskap for å lære og veilede andre. Mentor var en gammel venn og rådgiver for helten Odyssevs. I ENT3R er eleven morgendagens helt som får hjelp og veiledning fra sin matematikkmentor.

Lære og veilede andre – det er det du bruker tiden din på som mentor i ENT3R!

Jobben som mentor innebærer 3 til 6 timers betalt jobb i uken. I tillegg vil du få delta på mentorkurs hvor nasjonale aktører som Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, NHO og Matematikksenteret bidrar med kursinnhold. På mentorkurset lærer du hva som er viktig i forhold til matematikktrening, hvordan være en god rollemodell og hva man gjør helt konkret i en mentortime. Når du har jobbet et år som mentor vil du kunne motta en attest for fullført mentorskap. Attesten er sertifisert av Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, Kunnskapsdepartementet, Matematikksenteret, NITO, TEKNA og NHO. Denne attesten kan komme godt med når du skal konkurrere på jobbmarkedet etter studiene.

Utvelgelse

I ENT3R vektlegges personlig egnethet i utvelgelsen av mentorer. Du skal kunne by på deg selv i tillegg til å være faglig dyktig. Mentorene er representanter for mangfoldet blant realfag og teknologistudentene. Bredden av interesser og fag er grunnleggende når mentorene velges ut.

Som mentor må du like å være sammen med ungdom i aldersgruppen 15-18 år, og du må synes det er gøy å bidra til forståelse av matematikk. Gjennom å jobbe som mentor vil du kunne motivere ungdom til å bli mer interessert i realfag/teknologi og få dem til å forstå at matematikk både er nyttig og nytter. Vi ønsker at du som mentor skal gi elevene en smakebit på det mangfold av studiemuligheter som finnes innen realfag og teknologi. Som mentor er du en rollemodell for eleven, det du sier og gjør, vil være viktig for eleven når hun eller han skal ta sine utdanningsvalg.

Det å være mentor er utfordrende, du vil lære mye om deg selv, se nye sider av faget ditt og det beste av alt – se gleden i elevens øyne når hun/han lærer og forstår matematikk. Som mentor vil du lære utrolig mye om faget ditt ved å forklare det til andre. Å være mentor i ENT3R handler også om å ta et verdivalg og det å hjelpe andre.

Dette kreves

Mentoren må ha god faglig kunnskap slik at du klarer å hjelpe ungdom med matematikken på ungdomsskole/videregående. Du må ha gode muntlige ferdigheter, like formidling og ha en dose lidenskap for realfag/teknologi. Som mentor må du kunne si noe om hva en studenthverdag går ut på, og har en viss oversikt over ulike studiemuligheter i realfag og teknologi. Mentoren husker godt hvordan det var å gå på ungdomsskolen og videregående, og vet at det å skulle velge utdanning er vanskelig.

I ENT3R har vi et tydelig budskap som sier at for å lykkes med realfagene trenger du ikke være geni, men trene jevnt.

Lyst til å bli mentor?

Les mer her>

 

Del dette: