Verktøy for lærarar og elevar

Vi har flere  tiltak som er spesielt utvikla for elevar og lærarar. Tiltaka skal informere om dei moglegheitene som realfag gir, inspirere og motivere til realfag. Det vert lagt vekt på at elevane skal møte realfag og realistar i praksis, og at dei skal få konkret hjelp – både til å lære realfag, og til å velje realfaglege yrke.
Rollemodellar blir invitert på skulebesøk for å inspirere elevar til å velje realfag på rollemodell.no, mens realfagstudentar gir elevar realfags- og matematikktrening via ENT3R. Gjennom velgriktig.no får elevar inspirasjon til å velje utdanning innan realfag. Der ligg også Utdanningstesten som elevane kan ta for å teste kva slags arbeidsområde som kan passe for dei.
– – – – – – –
Kort om tiltakene: 

Gjennom velgriktig.no får elevene hjelp til å finne ut hva realfag er og hvilke utdanninger som krever at man har realfag fra videregående skole. Utdanningstesten presenterer noen yrker som kan passe for eleven basert på personlighet, foretrukket læringsstil, faglige og personlige interesser. På rollemodell.no kan lærere og rådgivere invitere rollemodeller til skolebesøk og på ENT3R.no får elevar trening i matematikk og hjelp til lekser i realfag.

På Velgriktig.no ligger også Foreldrehefter som vi har utviklet med informasjon om realfag på videregående og i høyere utdanning. Disse finnes her >

Her finnes også et 4-timers undervisningsopplegg som er utviklet for faget Utdanningsvalg. Les mer om dette her >

Del dette: