Grethe3

Verktøy for lærarar og elevar

Vi har fire tiltak som er spesielt utvikla for elevar og lærarar. Tiltaka skal informere om dei moglegheitene som realfag gir, inspirere og motivere til realfag. Det vert lagt vekt på at elevane skal møte realfag og realistar i praksis, og at dei skal få konkret hjelp – både til å lære realfag, og til å velje realfaglege yrke. Rollemodellar blir invitert på skulebesøk for å inspirere elevar til å velje realfag på rollemodell.no, mens realfagstudentar gir elevar realfags- og matematikktrening. Gjennom velgriktig.no får elevar inspirasjon til å velje utdanning innan realfag. Der ligg også Utdanningstesten som elevane kan ta for å teste kva slags arbeidsområde som kan passe for dei.
Kort om nettstadene:

Gjennom velgriktig.no får elevar hjelp til å finne ut kva realfag er. Utdanningstesten koplar eigne interesser mot reelle arbeidsområde. På rollemodell.no kan skulane bestille Rollemodeller til skulebesøk. På ent3r.no får elevar trening i matematikk.

Del dette: