Virksomhetsmål

Virksomhetsmålene våre er utledet med bakgrunn i vårt mandat og er nært knyttet til hovedmålene i Nasjonal realfagsstrategi 2010-2014.

De støtter også opp om alle sektormålene for Univeristets og høyskolesektoren.

Hovedmål
Øke rekruttering og gjennomstrømming for MNT-fag i Norge

Virksomhetsmål

a. Vi skal styrke de matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fagenes stilling i samfunnet
b. Vi skal bidra til å sikre samfunnets og arbeidslivets behov for MNT-kompetanse
c. Vi skal bidra til å styrke kontakten mellom arbeidsliv og utdanningssektor
d. Vi skal utvikle, samle og spre informasjon og kunnskap om forhold som bidrar til realfagsrekruttering.
e. Vi skal bidra til å bedre kjønnsbalansen innenfor realfagsutdanninger og yrker
f. Vi skal samarbeide med beslektede organ for å sikre et helhetlig perspektiv og effektiv utnyttelse av ressurser
g. Vi skal ha en pådriver- og utviklerrolle i faglige spørsmål

Del dette: