Rapport og planer

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering utarbeider Rapport og planer som en del av den årlige rapporteringen til Kunnskapsdepartementet. Rapporten gir en kort presentasjon og vurdering av de ulike tiltak i lys av de overordnede mål i departementets strategi for realfag.

Rapportene kan leses her :
Rapport og planer 2013-2014 Nasjonalt senter for realfagsrekruttering

Rapport og planer 2014-2015 Nasjonalt senter for realfagsrekruttering

Rapport og planer 2017-2018 Nasjonalt senter for realfagsrekruttering

Rapport og planer 2016-2017 Nasjonalt senter for realfagsrekruttering

Rapport og planer 2017-2018 Nasjonalt senter for realfagsrekruttering

Rapport og planer 2018-2019 Nasjonalt senter for realfagsrekruttering

Del dette: