Nasjonale strategier

Tett på realfag – Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015-2019)

Regjeringens realfagsstrategi «Tett på realfag – Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015-2019)» har fire overordnede mål:

  1. Barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres.
  2. Andelen barn og unge på lavt nivå i realfag skal reduseres.
  3. Flere barn og unge skal prestere på høyt og avansert nivå.
  4. Barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres.

Det er en målrettet og spisset strategi som retter seg mot barn og unge i barnehager og skoler. Den enkelte kommune må sørge for å kartlegge sine utfordringer og iverksette tiltak for å løse utfordringene de står overfor.

Det skal hvert år utgis et  realfagsbarometer som skal bestå av en  indikatorrapport og beskrivelse av status i strategiperioden. Ved hjelp av realfagsbarometeret vil nasjonale og lokale myndigheter få et grunnlag for å vurdere måloppnåelse ut fra de mål som er satt for barn og unges læring i realfag.

Som tillegg til strategien og som hjelp i arbeidet skal det også utvikles årlige tiltaksplaner som vil ligge på nett, og som gjør det enkelt å klikke seg videre til de enkelte tiltakene. Tiltaksplanen vil vise sammenheng mellom mål, hovedgrep og tiltak.

Regjeringens tidligere satsing på realfag kan leses her:

Nasjonal realfagsstrategi Realfag for framtida 2010-2014

Strategiplan for styrking av realfagene 2006-2009

Et felles løft for realfagene Tiltaksplan 2007-2008

Et felles løft for realfagene Tiltaksplan 2009

Del dette: