Hva er realfag

Vi har laget en oversikt over de vanligste ordene for at det skal være lettere å forstå hva som menes med realfag.

Realfag

Matematikk, fysikk, kjemi, biologi, astronomi og geologi  er fag som alle inngår  i dette begrepet.

Realist

En person som har studert ett eller flere realfag, eller som har tatt eller holder på med en utdanning som krever minst to realfag fra videregående skole ved opptak.

Naturvitenskap

Vitenskapen om prosesser og fenomen i verdensrommet og på jorda. Naturvitenskap inkluderer de samme fagene som inngår i realfagsbegrepet, med unntak av matematikk.

Teknologi

Læren om metoder og hjelpemiddel som blir brukt for å omdanne råstoff til ferdige produkt, eller det kan omfatte hvordan man bruker vitenskap til å løse praktiske oppgaver.

MNT-fag

De matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fagene

Les mer om realfag i videregående skole på velgriktig>

Del dette: