Nasjonalt senter for realfagsrekruttering skal bidra til økt rekruttering til MNT-utdanningene i Norge for å sikre et konkurransedyktig, bærekraftig og likestilt samfunn.

NSR har et nasjonalt mandat og får bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet. Senteret er organisert ved NTNU og tilknyttet Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.

Vi jobber både for UH-sektoren og for ungdomsskole/videregående. Vi har utviklet konkrete verktøy som skolene kan ta i bruk for å fremme kunnskap om realfag og teknologi, og som inspirerer elevene til å velge realfag.

Del dette:

Ansatte

Morten Sørlie

Morten Sørlie

Leder

Mobil : 924 14 223

E-post : morten.sorlie@realfagsrekruttering.no

Morten Sørlie er leder ved senteret fra juni 2018. Han har tidligere jobbet som rådgiver ved NSR, og som prosjektleder for ENT3R. Tidligere var Morten rådgiver for Ungt Entreprenørskap Trøndelag, og har erfaring som lærer ved både ungdomsskole og videregående skole. Morten har bred erfaring med å skape samarbeid mellom arbeidslivet og utdanningssektoren. Han er utdannet lektor med tilleggsutdanning med mastergrad i spesialpedagogikk.

Guri Schjølberg

Guri Schjølberg

Mobil : 977 53 006

E-post : guri.schjolberg@realfagsrekruttering.no

Guri Schjølberg har arbeidet ved Nasjonalt senter for realfagsrekruttering siden 2008, og har godt overblikk over senterets aktiviteter. Hun er utdannet cand.philol fra NTNU, og har bred erfaring innen bl.a. markedsføring, kommunikasjon og administrasjon fra Telenor og Direktoratet for arbeidstilsynet. Ved senteret har hun ansvar for aktiviteter spesielt rettet mot jenter, hun sørger for at senteret til enhver tid er oppdatert på tall og trender innen realfagsrekruttering både nasjonalt og internasjonalt, og hun skriver kronikker og annet tekstmateriale til bruk i ekstern kommunikasjon. I tillegg har Schjølberg ansvar for det administrative arbeidet ved senteret.

Guro Rørvik

Guro Rørvik

Rådgiver, prosjektleder rollemodell.no

Mobil : 452 41 834

E-post : guro.rorvik@realfagsrekruttering.no

Guro Rørvik er rådgiver og prosjektleder for rollemodell.no. Hun er utdannet på NTNU, med en mastergrad i sosiologi.

Helge Brovold

Helge Brovold

Seniorrådgiver

Mobil : 977 20 851

E-post : helgebrovold@gmail.com

Faglig ansvarlig kunnskapsutvikling, STEMcognition. Helge  Brovold er seniorrådgiver med ansvar for kunnskapsutvikling innenfor områdene STEM education, STEM cognition, metacognition og neuropedagogy. Han har over 30 års erfaring som psykolog. Han har vært arbeidspsykolog ved Statens Arbeidspsykologiske Kontor, sjefpsykolog ved Statens Arbeidsmarkedsinstitutt og leder av organisasjonspsykologfirmaet CommuniQ Personalconsult AS. Brovold har en doktorgrad i nevrovitenskapelig psykologi fra NTNU, med avhandlingen ”Invarians drøftet i et nevrofilosofisk, nevropedagogisk og nevropsykologisk perspektiv”. Han er utdannet psykolog fra Psykologisk Institutt, NTNU.

Marit Wangen

Marit Wangen

Kommunikasjonsansvarlig

Mobil : 976 46 742

E-post : marit.wangen@realfagsrekruttering.no

Marit Wangen er kommunikasjonsansvarlig ved senteret og prosjektleder for Velgriktig.no. Marit er utdannet siviløkonom fra NHH med cand merc påbygning innen strategi og markedsføring. Marit har lang erfaring fra kommunikasjonsbransjen og har bred erfaring med ulike typer kommunikasjons- og informasjonstiltak.