Del dette:

Ansatte

Morten Sørlie

Morten Sørlie

Leder

Mobil : 924 14 223

E-post : morten.sorlie@realfagsrekruttering.no

Morten Sørlie er leder ved senteret fra juni 2018. Han har tidligere jobbet som rådgiver ved NSR, og som prosjektleder for ENT3R. Tidligere var Morten rådgiver for Ungt Entreprenørskap Trøndelag, og har erfaring som lærer ved både ungdomsskole og videregående skole.
Morten har bred erfaring med å skape samarbeid mellom arbeidslivet og utdanningssektoren. Han er utdannet lektor med tilleggsutdanning med mastergrad i spesialpedagogikk.

Guri Schjølberg

Guri Schjølberg

Mobil : 977 53 006

E-post : guri.schjolberg@realfagsrekruttering.no

Guri Schjølberg har arbeidet ved Nasjonalt senter for realfagsrekruttering siden 2008, og har godt overblikk over senterets aktiviteter.
Hun er utdannet cand.philol fra NTNU, og har bred erfaring innen bl.a. markedsføring, kommunikasjon og administrasjon fra Telenor og Direktoratet for arbeidstilsynet.
Ved senteret har hun ansvar for aktiviteter spesielt rettet mot jenter, hun sørger for at senteret til enhver tid er oppdatert på tall og trender innen realfagsrekruttering både nasjonalt og internasjonalt, og hun skriver kronikker og annet tekstmateriale til bruk i ekstern kommunikasjon. I tillegg har Schjølberg ansvar for det administrative arbeidet ved senteret.

Guro Rørvik

Guro Rørvik

Rådgiver, prosjektleder rollemodell.no

Mobil : 452 41 834

E-post : guro.rorvik@realfagsrekruttering.no

Guro Rørvik er rådgiver og ansvarlig for rollemodell.no. Hun har en mastergrad i sosiologi fra NTNU og erfaring fra ulike arbeidsområder ved senteret.
Guro jobber for at så mange ungdommer som mulig skal få møte én eller flere rollemodeller. Dette krever samarbeid med næringsliv og organisasjoner, god dialog med lærere og rådgivere i skolen, samt med skoleeiere i form av kommuner og fylkeskommuner.
Dersom din kommune eller bedrift/organisasjon ønsker å diskutere muligheten for et samarbeid om rollemodeller til skolebesøk kan du ta kontakt med Guro.

Helge Brovold

Helge Brovold

Seniorrådgiver

Mobil : 977 20 851

E-post : helgebrovold@gmail.com

Faglig ansvarlig kunnskapsutvikling, STEMcognition. Helge  Brovold er seniorrådgiver med ansvar for kunnskapsutvikling innenfor områdene STEM education, STEM cognition, metacognition og neuropedagogy.
Han har over 30 års erfaring som psykolog. Han har vært arbeidspsykolog ved Statens Arbeidspsykologiske Kontor, sjefpsykolog ved Statens Arbeidsmarkedsinstitutt og leder av organisasjonspsykologfirmaet CommuniQ Personalconsult AS.
Brovold har en doktorgrad i nevrovitenskapelig psykologi fra NTNU, med avhandlingen ”Invarians drøftet i et nevrofilosofisk, nevropedagogisk og nevropsykologisk perspektiv”. Han er utdannet psykolog fra Psykologisk Institutt, NTNU.

Marit Wangen

Marit Wangen

Kommunikasjonsansvarlig

Mobil : 976 46 742

E-post : marit.wangen@realfagsrekruttering.no

Marit Wangen er kommunikasjonsansvarlig ved senteret og prosjektleder for Velgriktig.no. Marit er utdannet siviløkonom fra NHH med cand.merc grad innen strategi, organisasjon, ledelse og markedsføring.
Marit har lang erfaring fra kommunikasjonsbransjen og har jobbet med ulike typer kommunikasjons- og informasjonsoppgaver både på strategisk og operativt nivå.