Del dette:

Ansatte

Morten Sørlie

Morten Sørlie

Leder

Mobil : 924 14 223

E-post : morten.sorlie@realfagsrekruttering.no

Morten Sørlie er leder ved senteret fra juni 2018. Han har tidligere jobbet som rådgiver ved NSR, og som prosjektleder for ENT3R. Tidligere var Morten rådgiver for Ungt Entreprenørskap Trøndelag, og har erfaring som lærer ved både ungdomsskole og videregående skole.
Morten har bred erfaring med å skape samarbeid mellom arbeidslivet og utdanningssektoren. Han er utdannet lektor med tilleggsutdanning med mastergrad i spesialpedagogikk.

Guri Schjølberg

Guri Schjølberg

Mobil : 977 53 006

E-post : guri.schjolberg@realfagsrekruttering.no

Guri Schjølberg har arbeidet ved Nasjonalt senter for realfagsrekruttering siden 2008, og har godt overblikk over senterets aktiviteter.
Hun er utdannet cand.philol fra NTNU, og har bred erfaring innen bl.a. markedsføring, kommunikasjon og administrasjon fra Telenor og Direktoratet for arbeidstilsynet.
Ved senteret sørger for hun for at vi til enhver tid er oppdatert på tall og trender innen realfagsrekruttering både nasjonalt og internasjonalt. Hun skriver kronikker og annet tekstmateriale til bruk i ekstern kommunikasjon. I tillegg har Schjølberg ansvar for det administrative arbeidet ved senteret, samt HR/administrativ lederstøtte.

Guro Rørvik

Guro Rørvik

Rådgiver, prosjektleder rollemodell.no

Mobil : 452 41 834

E-post : guro.rorvik@realfagsrekruttering.no

Guro Rørvik er rådgiver og ansvarlig for rollemodell.no. Hun har en mastergrad i sosiologi fra NTNU og erfaring fra ulike arbeidsområder ved senteret.
Guro jobber for at så mange ungdommer som mulig skal få møte én eller flere rollemodeller. Dette krever samarbeid med næringsliv og organisasjoner, god dialog med lærere og rådgivere i skolen, samt med skoleeiere i form av kommuner og fylkeskommuner.
Dersom din kommune eller bedrift/organisasjon ønsker å diskutere muligheten for et samarbeid om rollemodeller til skolebesøk kan du ta kontakt med Guro.

Silje A.Wolff

Silje A.Wolff

Rådgiver, nasjonal koordinator ENT3R

Mobil : 414 07 561

E-post : silje.wolff@realfagsrekruttering.no

Silje Wolff er rådgiver og prosjektleder for ENT3R.
Silje har lang erfaring fra oppdragsforskning innen fagområdene plantebiologi, romfart og ressursgjenvinning i ulike produksjonssystemer. Hun har ledet flere prosjekter for den Europeiske romorganisasjonen ESA, og har bred erfaring fra internasjonalt FoU samarbeid. Hun har også undervisningserfaring fra ungdomsskole, videregående skole og universitet, og vil jobbe for å øke yrkesrelevansen i realfagene gjennom samarbeid mellom skole og næringsliv.
Silje er utdannet cand.scient fra NTNU og NMBU, har praktisk-pedagogisk lærerutdanning og etterutdanning innen produksjonsfysiologi fra Universitetet i Wageningen.

Marit Wangen

Marit Wangen

Kommunikasjonsansvarlig

Mobil : 976 46 742

E-post : marit.wangen@realfagsrekruttering.no

Marit Wangen er kommunikasjonsansvarlig ved senteret og prosjektleder for Velgriktig.no. Marit er utdannet siviløkonom fra NHH med cand.merc grad innen strategi, organisasjon, ledelse og markedsføring.
Marit har lang erfaring fra kommunikasjonsbransjen og har jobbet med ulike typer kommunikasjons- og informasjonsoppgaver både på strategisk og operativt nivå.

Helge Brovold

Helge Brovold

Seniorrådgiver

Mobil : 977 20 851

E-post : helge.brovold@realfagsrekruttering.no

Faglig ansvarlig kunnskapsutvikling, STEMcognition. Helge  Brovold er seniorrådgiver med ansvar for kunnskapsutvikling innenfor områdene STEM education, STEM cognition, metacognition og neuropedagogy.
Han har over 30 års erfaring som psykolog. Han har vært arbeidspsykolog ved Statens Arbeidspsykologiske Kontor, sjefpsykolog ved Statens Arbeidsmarkedsinstitutt og leder av organisasjonspsykologfirmaet CommuniQ Personalconsult AS.
Brovold har en doktorgrad i nevrovitenskapelig psykologi fra NTNU, med avhandlingen ”Invarians drøftet i et nevrofilosofisk, nevropedagogisk og nevropsykologisk perspektiv”. Han er utdannet psykolog fra Psykologisk Institutt, NTNU.

Ida Alice Høyland

Ida Alice Høyland

Prosjektleder, jentetiltak

Mobil : 900 80 586

E-post : ida.a.hoyland@realfagsrekruttering.no

Ida Alice Høyland er prosjektleder ved senteret, og er ansvarlig for prosjekter som rettes spesielt mot jenter - Girls Day in Tech, Jenter og teknologi og Girl Tech Fest.
Hun har erfaring fra undervisning i grunnskolen, har tidligere arbeidet med næringsutvikling og veiledning av gründere. Ida Alice er utdannet grunnskolelærer 5.-10 ved HiB, og har tatt en master i Endringsledelse ved UiS. Hun har også hatt et opphold på Gründerskolen ved Universty of Toronto/UiO.