Samling fylkeskommuner 2010

På en samling i Trondheim 03.02.10 utfordret deltakerne i forhold til følgende tema:

A) Hvordan sikre at ny nasjonal strategi for realfagssatsing; Realfag for framtida 2010 – 2014, blir godt kjent, forankret og fulgt opp?


Innspill:

  • Nasjonal konferanse om temaet må initieres av KD i samarbeid med RENATE, KS mfl.
  • Alle fylker bør følge opp med egne fylkesvise planer – forankret i fylkenes og skolenes virksomhetsplaner
  • Hvert fylke må ha en realfagsansvarlig. Erfaringsuveksling via fylkesvise forum/nettverk

 


B) Rollemodellbyrået Alfa; hvordan gjøre tjenesten praktisk og tilgjengelig?

 


Innspill:

  • Tjenesten må være lett tilgjengelig – det vil si geografisk nærhet mellom rollemodell og skoler.
  • Tjenesten må ha gode søkeparametre og presentasjoner av rollemodellene.

C) Hvis du fikk gi gode råd til kunnskapsministeren – hva ville du vektlagt i forhold til rekruttering av realfagslærere?

 
Innspill:

  • Gjøre yrket attraktivt, heve status og lønn, ha et positivt fokus på yrket og de mulighetene det gir, god seniorpolitikk – ta vare på lærere over 60 år.

Fire av kontaktpersonene ble bedt om å fortelle om satsninger i deres fylker under samlingen. Presentasjonene fra de ulike fylkene ser du her:
Vest-Agder : VestAgder_FK

Nord-Trøndelag: Økoopplevelser i Neadalen

Sør-Trøndelag : Realfag NordTrøndelag

Troms : REALFAGSSATSING I TROMS januar 2010

Del dette: