Om rundebordsdiskusjonene

Rundebordsdiskusjonene er konferansens mest interaktive format der engasjerte deltagere sitter sammen i mindre grupper og diskuterer de ulike bidragenes problemstillinger under ledelse av bidragsforfatterne. Tidligere erfaringer med denne metodikken viser at den gir svært engasjerende samtaler og at man sammen utvikler en dypere forståelse rundt problemstillingene.

Bidragsforfatteren forbereder en kort innledning (max 5 minutter) og fungerer som en diskusjonsleder under resten av sesjonen. Det finnes ingen tekniske hjelpemiddel tilgjengelige, så deltagerne bør ha lest det skriftlige bidraget på forhånd for å kunne delta i diskusjonen på best mulig måte. Diskusjonslederen oppsummerer innspillene tilslutt.

Antallet deltagere på rundebordsdiskusjonen begrenses naturlig nok av antall sitteplasser rundt bordene, men det går også an å gå rundt i rommet og komme med innspill om man ønsker det.

Husk:

Bidragsforfatternes innledning skal være kort – max 5 minutter

Deltagerne bør komme godt forberedt til bordet

Del dette: