Om parallellsesjonene

Vi oppfordrer alle til å lese konferansens artikkelsamling på forhånd og komme godt forberedt. I parallellsesjonene vil forfatteren kort presentere sitt bidrag, men forfatteren vil bruke hoveddelen av tiden til aktiv dialog med salen. Vi oppfordrer alle til å komme med spørsmål og innspill for en god dialog.

Under gjennomføringen vil det være studenter som hjelper til og de er også utfordret til å bidra til aktiv dialog.

Språk. Det var mulig å sende inn bidrag på norsk, engelsk eller annet skandinavisk språk, så på konferansen kan alle disse språkene bli brukt. 

I etterkant av konferansen vil det være mulig å videreutvikle konferansebidragene til artikler som kan sendes inn til fagfellevurdering for eventuell publisering av full artikkel i tidsskriftet. Tilbakemeldinger under konferansen vil være nyttige i denne forbindelse.

Del dette: