Program og artikkelsamling

Dag 1, torsdag 30. mars, Soria Moria

10.00 – 11.00 Registrering og småmat

11.00 – 11.10 Velkommen v/Roger Midtstraum (Store sal)

11.10 – 12.00 Keynote speaker Sian Beilock
«Helping students perform their best under stress» (Store sal)

12.00 – 12.15 Kaffepause

12.15 – 12.30 Innlegg fra NSR
”Realfagsrekruttering og undervisning: Et avhengighetsforhold”, v/Hilde Færevik (Store sal)

12.30 – 13.00 Stortingsmelding «Kvalitet i utdanningen» v/Torbjørn Røe Isaksen (Store sal)

13.00 – 14.00 Lunsj

14.00 Parallellsesjoner med vitenskapelige bidrag (Møterom)

Hovedtema:
Strategi og utdanningsledelse (Store sal)
Aktiviserende læringsformer (Møterom 1)
Bruk av teknologi (Møterom 2)
Utdanning i perspektiv (Utsikten)
I Lille sal foregår det samtidig rundebordsdiskusjoner med supplerende tema

Detaljert program finner du her >
Artikkelsamlingen finner du  her >

17.15 – 18.15 Presentasjon ved SFU’er (Store sal)

19.00 Apéritif og middag

Parallellsesjonene tar utgangspunkt i utvalgte bidrag/artikler som er sendt inn.

Dag 2, fredag 31.mars, Soria Moria

09.00 Innlegg v/UiO – Helhetlig fokus på utdanningsutvikling (Store sal)

Hva bør studentene lære og hvordan skal de lære det? Hvordan kan vi tilrettelegge for læring? Disse nøkkelspørsmålene leder naturlig til et helhetlig perspektiv på utdanningenes faglige innhold, sammenhengen mellom forskning og utdanning, læringsmiljø, undervisnings- og vurderingsmetoder, programutvikling, utdanningsledelse og ikke minst arbeidsmiljø. MN, UiO har dette som utgangspunkt for sin utdanningssatsing  «InterAct – Kultur for læring» som presenteres av utdanningsledere, vitenskapelige og administrativt ansatte.

10.30 Parallellsesjoner med vitenskapelige bidrag (Møterom)

Hovedtema:
Strategi og utdanningsledelse (Store sal)
Aktiviserende læringsformer (Møterom 1)
Bruk av teknologi (Møterom 2)
Utdanning i perspektiv (Utsikten)
Programutvikling (Lille sal)

Detaljert program finner du her >
Artikkelsamlingen finner du her >

13.00 – 13.15 Fellessamling v/Roger Midtstraum (Store sal)

13.15 Lunsj og vel hjem

Del dette: