Om MNT-konferansen

MNT-konferansen har som formål å fremme MNT-utdanningenes kvalitet og relevans gjennom å bidra til forskningsbasert og vitenskapelige tilnærming til undervisning og læring – SoTL (Scholarship of Teaching and Learning) – slik vi kjenner det fra forskning. Interesserte inviteres til å dokumentere og dele sine erfaringer og arbeid for å fremme utdanningskvalitet.

Målgruppe for konferansen:

  • Vitenskapelig ansatte innen MNT-utdanning
  • Personer som er aktive innenfor utdanningsledelse; dekaner, programansvarlige, undervisningsledere, administratorer og studieveiledere
  • Ansatte innenfor pedagogikk og fagdidaktikk innenfor MNT-utdanning
  • Utdanningenes interessenter; studenter, ansatte i videregående opplæring og relevant arbeidsliv

Arrangør:
Universitets- og høgskolerådet, UHR ved fagstrategiske enheter for MNT-feltet, Nasjonalt senter for realfagsrekruttering og UiO Matematisk-naturvitenskapelige fakuletet.

Programkomite:
Mette Mo Jakobsen, Bjørn Åge Tømmerås, Solveig Kristensen, Hilde Færevik, Marit Wangen, Hanne Sølna, Sølvi Haavik og Eirin Bruholt (studentrepresentant)

Del dette: