Konferansebidrag

Vi ønsker konferansebidrag

Det foregår nå et nasjonalt arbeid med kvalitet i høyere utdanning. Arbeidet skal resultere i en Stortingsmelding i 2017. I forbindelse med den er det pekt på fem faktorer som må være en del av en felles forståelse av kvalitet i høyere utdanning:

 • Høye ambisjoner på studentenes vegne
 • Aktiviserende og varierte læringsformer
 • Å skape en kvalitetskultur og en tydelig utdanningsledelse
 • Integrering av studentene i det akademiske fellesskapet
 • Samspill med arbeidslivet

Mye spennende og viktig arbeid med undervisning og læring foregår innenfor MNT-utdanning. Ditt arbeid og dine refleksjoner gir innhold til disse fem faktorene, og de er valgt som overordnede tema for bidrag. Konferansen er en god anledning til å dokumentere og dele.

Tidsfrister

En sides sammendrag: 31.oktober 2016
Tilbakemelding til forfatterne: 30.november 2016
Ferdig 3-5 siders konferansebidrag: 30.januar 2017

Bidrag skal inneholde:

 • Tittel – maksimun 15 ord
 • Forfattere og institusjon – angi kontaktinformasjon for samtlige medvirkende forfattere
 • Nøkkelord – inntil 5 nøkkelord
 • En sides sammendrag – ca 300 ord samt referanser – totalt maksimum 1 side
 • Konferansebidrag, 3-5 sider. Både sammendrag og ferdig bidrag sendes inn via link nederst på siden
 • For å sende inn bidrag registrerer hovedforfatter seg på siden. Det er fint om forfattere som også kan bidra med fagfellevurdering registrerer dette samtidig.

Her finner du mer informasjon > frister-og-informasjon-konferansebidrag

 

 

Del dette: