MNT-konferansen 2017

MNT-konferansen 2017 arrangeres 30.-31.mars på Soria Moria Hotell og Konferansesenter i Holmenkollen.
Meld deg på konferansen her >

Tema for konferansen er «Transformative Education», et begrep som brukes for å beskrive at læring forandrer studentens perspektiv og forståelse. Gjennom utdanningstiden skal studenten utvikle seg fra student til profesjonell naturviter, teknolog eller lærer.

Sian Beilock – «Helping students perform their best under stress»
— en av verdens fremste eksperter på matteangst er keynote speaker.
Les mer her >

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kommer for å presentere stortingsmeldingen «Kultur for kvalitet i høyere utdanning«.

Detaljert program for konferansen er nå klart. Du finner det her >

Artikkelsamlingen finner du her >

Konferansen vil ha en aktiv form med parallellsesjoner og rundebordsdiskusjoner, så vi oppfordrer alle til å lese artikkelsamlingen på forhånd og komme god forberedt.

Konferansen retter seg mot undervisere i MNT-fag på høyskole eller universitet som er tett på studentene, vet hva som er vanskelig innenfor disse fagene, har erfaring med ulike undervisningsformer og vet hva studentene sliter med å mestre.

Konferansen er en møteplass der undervisere i MNT-fag kan dele erfaringer med hverandre og andre personer som er aktive innenfor MNT-utdanning.

.

 

Del dette: