Støtte til konferansebidrag

Forhåndspåmelding av konferansebidrag utløser støtte til institusjonen

MNT-fagmiljøer (på avdelings/fakultetsnivå) som forplikter seg til å levere bidrag til konferansen mottar fra NOK 50000-100000 (avhengig av fagmiljøets størrelse) i støtte til sitt arbeid med aktiviteter som skal bidra til økt gjennomstrømning i realfag og teknologi. Antatte bidrag vil i tillegg få dekket konferanseavgift og noe reisestøtte for deltagelsen. Deltakelse, reise og opphold for andre deltakere dekkes av den enkelte. .

Hensikten med denne forhåndspåmeldingen på institusjonsnivå er å kunne utbetale institusjonen støtte som kan benyttes til relevante aktiviteter samt å få oversikt over forventet antall bidrag til konferansen. Støtten kan brukes til aktiviteter institusjonen finner mest hensiktsmessig. Arbeid som er relevant for artiklene kan støttes, men også annet arbeid kan presenteres på konferansen.

Fristen for å forhåndspåmelde sin institusjon for å få støtte, gikk ut 25. august.

Del dette: