Detaljert program

18.mars holdes konferansen på Vilvite-senteret

10.15        Åpning

10.20        Velkommen
Borghild Lundeby, siv.ing. og leder Nasjonalt senter for realfagsrekruttering

10.30        The beauty of teaching math
Margot Gerritsen, ass. Professor of Energy Resources Engineering Stanford University

11.15    Vitenskapelig tilnærming til egen undervisning
Mette Mo Jakobsen, Dr. ing. og seniorrådgiver ved Universitets- og høgskolerådet.

11.30        Lunsj

12.30        Vitenskapelige bidrag fra institusjonene
Vi har utsendt et call for paper og en review-komite har vurdert bidragene for presentasjon. De antatte artiklene vil videre vurderes for presentasjon i MNT-nummer av UNIPED høst 2015, noe som gir publiseringspoeng.
Temastreng 1 : Mål og innhold i utdanningene
Temastreng 2 : Utdanning-gjennomføring
Temastreng 3 : Samarbeid skole- arbeidsliv
Temastreng 4 : Utdanningsledelse
Representanter for Norsk Studentorganisasjon (NSO) vil lede parallellseminarene.

Tidsplan og romfordeling for parallellsesjoner (pdf)

Vitenskapelige artikler etter temastreng og romfordeling:
Utdanningsledelse – auditoriet (pdf)
Mål og innhold – konferanserom A (pdf)
Utdanning gjennomføring – konferanserom B (pdf)
Utdanning samarbeid – konferanserom C (pdf)
Utdanning gjennomføring – konferanserom D (pdf)

 

16.00      How to improve the students learning without using more time.
Kristina Edstrøm, Associate professor in Engineering education at KTH Royal Institute of Technology

17.00        Pause og mulighet for å gå i utstillingene i Vilvite.

19.00        På bergensk vis:  Middag og underholdning ved Helge Jordal på Fløien Folkerestaurant

 

19. mars holdes konferansen i Grieghallen

08.30        Samhandlingsmodeller mellom høyere studier og videregående opplæring.
Bergensmodellen
v/ Bjørn Åge Tømmerås, fakultetsdirektør MN-fak, UiB.
Læringssynergier gjennom nettverk – student og lærerutveksling
v/ Lin Holvik – rektor Nordahl Grieg vgs
Entreprenør i egen læring
v/ Elever fra Nordahl Grieg vgs + Arve Aksnes, lektor Nordahl Grieg vgs
Om Vitensentrenes rolle for MNT
v/Svein Anders Dahl, adm dir, Vitensenteret VilVite
Viktige valg for riktig utdannelse innen MNT-fag
v/Geir Anton Johansen, dekan, HiB

10.00        Pause med noe å bite i.

10.30        Vitenskapelige bidrag fra institusjonene fortsetter
Temastreng 1  : Mål og innhold i utdanningene
Temastreng 2 : Utdanning-gjennomføring
Temastreng 3 : Samarbeid skole- arbeidsliv
Temastreng 4 : Utdanningsledelse
Representanter for Norsk Studentorganisasjon (NSO) vil lede parallellseminarene.

Tidsplan og romfordeling for parallellsesjoner (pdf)

Vitenskapelige artikler etter temastreng og romfordeling:
Utdanning gjennomføring (rom: Klokkeklang) (pdf)
Utdanning gjennomføring (rom: Bukken) (pdf)
Utdanning gjennomføring (rom: Salong Nina) (pdf)
Utdanning samarbeid (rom: Troldtog) (pdf)
Utdanning gjennomføring (rom: Gjendine) (pdf)

12.00        Lunsj

13.00        Improving the interface between academia, business and society.
Erkki Ormala, Professor of Practice, Innovation Managment
Aalto University, Bussiness School.

13.45 Subsequent roundtable-discussion
How to create educational courses with a good combination of theory and practice?

May working life be used to a greater extent as an arena of learning? Relevance is not only related to “usefulness”, but is also about how you experience coherence between ethics, aesthetics and the society. How may experienced relevance contribute to create ownership to a student’s own learning?
Moderator for the discussion is Kristina Edström, Associate professor in Engineering
education at KTH Royal Institute of Technology
Representatives from NITO, TEKNA and NHO will be discussion leaders at each table.

 

14.45       Kunnskapsdepartementets arbeid med utdanningskvalitet
Lene Oftedal, seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet.

15.00        Avslutning og vel hjem

Last ned programmet i pdf-versjon her: Program MNT-conference

Del dette: