MNT-konferansen 2015

MNT-konferansen 2015 ble arrangert i Bergen 18.-19.mars.

Hovedtema for konferansen var pedagogisk utvikling, dette som et ledd i arbeidet for å redusere frafall og øke gjennomstrømming i høyere studier.

MNT-konferansen ønsket å fremme en vitenskapelig tilnærming til egen undervisning ved å invitere til å presentasjon av vitenskapelige arbeider fra de ulike institusjonene. 

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, Universitets- og høgskolerådet (UHR) ved Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag (NFmR) og Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT) står som arrangører av MNT-konferansen.

Formål med konferansen
Bidra til utvikling av MNT-utdanningers kvalitet og relevans gjennom å
– oppmuntre til diskusjon om undervisning og læring i MNT-utdanning
– gi underviserne en mulighet til å dokumentere sine pedagogiske erfaringer
– samle dokumenterte eksempler på gode og innsiktsfulle tanker og aktiviteter
– legge til rette for dialog med videregående opplæring, arbeidsliv og internasjonale aktører

Målgruppe for konferansen
• Vitenskapelig ansatte innen MNT-utdanning
• Personer som er aktive innenfor utdanningsledelse; dekaner, programansvarlige, undervisningsledere, administratorer og studieveiledere
• Ansatte innenfor pedagogikk og fagdidaktikk innenfor MNT-utdanning
• Studenter, ansatte i videregående opplæring og relevant arbeidsliv

Konferansen ble arrangert i samarbeid med:
Norsk Studentorganisasjon(NSO), Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Teknisk naturvitenskaplig forening (TEKNA) og Norges Ingeniør og teknologiorganisasjon (NITO)

Del dette: