Frafallsseminar 2012

Seminar: Kan vi forebygge frafall i teknologi- og ingeniørstudiene?

RENATEsenteret og HiST var hovedarrangør for frafallsseminar ved Avdeling for teknologi på Høgskolen i Sør-Trøndelag den 16.februar 2012.
Program for seminaret : Program frafallsseminar2

Noen av presentasjonene fra seminaret:

Ragnhild Madsen, HiST:

– men hvordan er det egentlig – Tall fra HiST til Frafallseminaret 16.02.12 _rm


Mette Mo Jakobsen, UHR:

Frafallskonferanse_mmj
Mari B. Bjørn, HiVE: 

Presentasjon_HiST160212.mbb

Rapport MMM prosjektet

NITO, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag har også vært i bidragsytere i programkomiteen.
Del dette: