Tentativt program

Tirsdag 5. november
Kl. 11:30: Registrering
Kl. 12:00: Oppstart v/ NSR
Kl. 13:00: Lunsj
Kl. 14:00: Foredrag – ikke bekreftet
Kl. 14:45: Pause
Kl. 15:00: Workshop – tema kommer
Kl. 15:45: Pause
Kl. 16:00: Representanter fra tre nordiske land forteller hvordan de jobber med rekruttering til realfag. Avsluttes med panelsamtale.
Kl. 17:00: Pause
Kl. 17:15 – 17:40 ENT3R + avslutning

Kl.19:30: Felles middag

Onsdag 6. november
Kl. 09:00: Oppstart
Kl. 09:10: Representant fra STEM Ecosystems, USA, kommer for å fortelle om sitt arbeid med STEM rekruttering i skjæringspunktet mellom utdanning, lokalsamfunn og arbeidsliv
Kl. 10:30: Pause
Kl. 10:45: Workshop – tema kommer
Kl. 11:30: Lunsj
Kl. 12:30: Presentasjon – tema kommer
Kl. 13:30: Presentasjon/paneldebatt
Kl. 13:30 – 14:00 Oppsummering/avslutning

Del dette: