Program

Tirsdag 5. november

Kl. 11:30: Registrering
Kl. 12:00: Nasjonalt senter for realfagsrekruttering: Senterleder Morten Sørlie ønsker velkommen
Kl. 12:10: Oppstart: Hva gjør vi? Og hvorfor et nordisk samarbeid?
Inese Pogaiska: ANE: Nordic engineers
Topias Ikävalko: LUMA senter Finnland
Mikkel Bohm, Astra.
Kl. 13:00: Lunsj
Kl. 14:00: Dr. Elpida Makrygianni: The 50/50 Engineering Engagement Strategy
Seks strategiske prioriteringer for å styrke engasjementet og mangfoldet i ingeniør og STEM fag og yrker, med siktemål om 50 % representasjon fra jenter.

Dr. Elpida Makrygianni er ansvarlig for utvikling og koordinering av ingeniørstudiet på UCL Engineering i London. Hun tok en doktorgrad i informatikk før hun startet å arbeide som prosjektleder, konsulent og forsker i privat, offentlig og frivillig sektor. Hun er mentor og styremedlem i en rekke organisasjoner, blant annet the Capital Physics Teacher Network for Institute of Physics og the Roylad Academy of Engineering STEM Network.
Les mer om henne her >

Kl. 15:00: Pause
Kl. 15:15: Representanter fra ulike sektorer forteller om hvordan de jobber med rekruttering til realfag.
15:15: Nito
15:30: Engineer the future
15:45: Vitensenterforeningen
16:00: ENT3R
16:15: Pause
Kl. 16:30 -18:00: Marc Siciliano, STEM Ecosystem: Et “STEM Learning Ecosystem” omfatter skoler, samfunnsaktører som etter-skole aktiviteter, vitensentre, museer, andre uformelle opplevelser i hjemmet og en rekke andre miljø. Sammen utgjør disse et rikt utvalg av læringsmuligheter for unge mennesker. Et læringsøkosystem utnytter det unike i alle disse bidragene i en symbiose for å gi alle barn muligheter i STEM. En designet STEM sti som følger barn fra barndommen, til ungdomsalder og tidlig voksen, gjør det mulig for unge mennesker å bli engasjerte, kunnskapsrike og dyktige innenfor STEM-fagene.

Kl.19:30: Felles middag

 

 

Del dette: