The Nordic Conference for STEM Recruitment

Nordisk konferanse om rekruttering til STEM-fagene.

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering arrangerer en nordisk konferanse for alle som jobber med rekruttering til STEM-fagene (science, technology, engineering and mathematics).

Tid: 5. november 2019. Program her >
Sted: Trondheim, Scandic Nidelven. Informasjon om hotellet finner du her: Scandic Nidelven

Påmelding her >

Målgruppe: Konferansen vil være en arena for alle som direkte eller indirekte jobber med elever som skal ta utdanningsvalg. Utdanningssektoren, bedrifter eller andre som jobber med å rekruttere flere unge til STEM-fagene i Norden.
Konferansen er gratis, deltagere må kun dekke reise og opphold selv.

Målet med konferansen er gjensidig erfaringsutveksling gjennom nettverksbygging og inspirerende foredrag.
Vårt ønske er at denne konferansen vil danne fundamentet for et godt, nordisk samarbeid som kan dra nytte av hverandres erfaringer og kunnskap i årene som kommer.

Spørsmål: kontakt@realfagsrekruttering.no

Del dette: