Nettverkssamling jentetiltak

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering inviterer til nettverksamling for alle som jobber med jenterekrutteringstiltak til realfag og teknologi.

Tid: Mandag 16. september. 11:00 – 15:00.
Sted: Clarion Hotel Oslo, Bjørvika, se kart her >
For hvem: Alle som jobber med eller har interesse for rekruttering av jenter til realfag og teknologi

Vi inviterer alle vi vet jobber med disse tiltakene i Norge til en samling hvor vi deler ideer, lærer av hverandre, oppdateres på siste forskning innen feltet og ser på synergieffekter mellom tiltakene som eksisterer.

Program:

11:00: Oppstart. Presentasjon av deltagere og program
11:10: Presentasjon fra Nasjonalt senter for realfagsrekruttering
11:30: «Hvordan får vi STEM på lystavlen hos børn og unge?». Presentasjon av dansk rapport om rekruttering til realfag med fokus på kjønn, ved Mads Fjord Jørgensen og Anne Fløe fra tenketanken DEA i Danmark
12:30: Lunsj
13:15: Workshops
14:00: Pause
14:15: Hvordan rekruttere og beholde kvinner til tradisjonelt mannsdominerte studier ved NTNU. v/Line Berg, prosjektleder for Ada prosjektet
14:55: Avslutning

Del gjerne med ditt nettverk!
Alle som jobber med jenterekruttering eller har interesse for dette er velkomne.

Påmelding via denne lenken:
https://response.questback.com/realfagsrekruttering/8drgy6vazv

Del dette: