Skissert program

Dag 1, torsdag 28.mars

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) kommer for å holde innlegg, men tidspunkt er foreløpig ikke avklart.

10.00 – 11-00 Registrering og småmat
11.00 – 11.15 Velkommen v/Morten Sørlie, leder NSR
11.15 – 12.00 Key note speaker
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 17.00 Parallellsesjoner

19.00 – Middag på The Edge

Dag 2, fredag 29.mars

09.00 – 10.30 Innlegg ved UiT
10.30 – 12.45 Parallellsesjoner
12.45 – 13.00 Avslutning v/Geir Anton Johansen, leder for UHR-MNT
13.00 – Lunsj og vel hjem

Del dette: