Skissert program

Dag 1, torsdag 28.mars

Programmet er skissert og vil justeres nærmere konferansen.

10.00 – 11.00 Registrering og småmat
11.00 – 11.10 Velkommen v/Morten Sørlie, leder NSR
11.10 – 11.40 Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø
11.40 – 12.30 Can ‘passed with distinction’ as a new grading scale in Norway
speed up the transition towards active learning and formative assessment?
v/ Christian Jørgensen og Helen Bråten
12.40 – 13.10 Første parallellsesjon – se foreløpig oversikt her>

13.10 – 14.10 Lunsj

14.10 – 17.10 Parallellsesjoner – se foreløpig oversikt her>
17.15 – 18.30 Open Special Interest Session and Posters

19.00 – Aperitif og middag på The Edge

Dag 2, fredag 29.mars

Programmet er skissert og vil justeres nærmere konferansen.

09.00 – 10.30 Pedagogisk merittering v/UiT
10.30 – 11.00 Kaffe
11.00 – 12.50 Parallellsesjoner – se foreløpig oversikt her>
13.00 – 13.15 Avslutning v/Geir Anton Johansen, leder for UHR-MNT
13.15 – Lunsj og vel hjem

 

Del dette: