Program og artikkelsamling

Dag 1, torsdag 28.mars

Detaljert program og oversikt over parallellsesjonene finner du her >
Artikkelsamlingen finner du her >

10.00 – 11.00 Registrering og småmat
11.00 – 11.10 Velkommen v/Morten Sørlie, leder NSR
11.10 – 11.40 Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø
11.40 – 12.30 Can ‘passed with distinction’ as a new grading scale in Norway
speed up the transition towards active learning and formative assessment?
v/ Christian Jørgensen og Helen Bråten
12.40 – 13.10 Parallellsesjoner

13.10 – 14.10 Lunsj

14.10 – 17.10 Parallellsesjoner
17.15 – 18.30 Open Special Interest Session and Posters

19.00 – Aperitif og middag på The Edge

Dag 2, fredag 29.mars

09.00 – 10.30 Innlegg v/UiT
Del 1: Spilt kunnskap; spill i undervisning ved UiT, Jørn Weines, Margrethe Esaiassen og Astrid Strandbu
Del 2: Hvorfor merittert underviser?, Marit Allern, Siw Skrøvset og Jørn H. Hansen
10.30 – 11.00 Kaffe
11.00 – 12.50 Parallellsesjoner
13.00 – 13.15 Avslutning v/Geir Anton Johansen, leder for UHR-MNT
13.15 – Lunsj og vel hjem

Del dette: