Praktisk info og kontakt

Praktisk informasjon

Påmelding åpner høsten 2018 og skal skje på disse nettsidene.

Det er reservert rom på Clarion Hotel The Edge i Tromsø. Rom og reise bestilles og betales av den enkelte. Det er begrenset antall rom på hotellet så det anbefales å være tidlig ute med påmelding og rombestilling.

Konferanseavgiften er 2500 kr som inkluderer deltagelse, lunsj begge dagene og middag dag en.

Open Access tidsskrift Nordic Journal of STEM Education

Artiklene som presenteres på konferansen vil presenteres på tidsskriftets nettside som spesialutgave.

I etterkant av konferansen vil det være mulig å videreutvikle konferansebidragene til artikler som kan sendes inn til fagfellevurdering for eventuell publisering av full artikkel i tidsskriftet. Vektleggingen av de formelle vitenskapelige vurderingskriteriene vil være større for bidrag som vurderes for tidsskriftpublisering. Fagfellevurderte godkjente artikler i tidsskriftet vil gi publiseringspoeng.

 

Tidsskriftet Nordic Journal of STEM Education sin nettside: http://www.ntnu.no/ojs/index.php/njse

 

Del dette: