Om MNT-konferansen

MNT-konferansen har som formål å fremme MNT-utdanningenes kvalitet og relevans gjennom å bidra til forskningsbasert og vitenskapelige tilnærming til undervisning og læring – SoTL (Scholarship of Teaching and Learning) – slik vi kjenner det fra forskning. Interesserte inviteres til å dokumentere og dele sine erfaringer og arbeid for å fremme utdanningskvalitet.

Målgruppe for konferansen:

  • Vitenskapelig ansatte innen MNT-utdanning
  • Personer som er aktive innenfor utdanningsledelse; dekaner, programansvarlige, undervisningsledere, administratorer og studieveiledere
  • Ansatte innenfor pedagogikk og fagdidaktikk innenfor MNT-utdanning
  • Utdanningenes interessenter; studenter, ansatte i videregående opplæring og relevant arbeidsliv

Konferansens mål

Bidra til utvikling av MNT-utdanningers kvalitet og relevans gjennom kunnskapsdeling og dialog

  • Oppmuntre til diskusjon om undervisning og læring i MNT-utdanning
  • Gi underviserne en mulighet til å dokumentere og dele sine pedagogiske erfaringer
  • Samle dokumenterte og evaluerte eksempler på gode og innsiktsfulle tanker og aktiviteter
  • Legge til rette for dialog mellom ulike aktører (vitenskapelig ansatte, ledelse, studenter, administrasjon, videregående opplæring, arbeidsliv og internasjonale aktører)

Arrangører MNT-konferansen 2019:
Universitets- og høgskolerådet, UHR ved fagstrategiske enheter for MNT-feltet, Nasjonalt senter for realfagsrekruttering og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Del dette: