MNT-konferansen 2019

Neste MNT-konferanse arrangeres 28.-29.mars, 2019 i Tromsø.

Tema for konferansen er «Constructive Alignment», et begrep som ofte oversettes med samstemt undervisning.

Grunntanken i «Constructive Alignment» er at det skal være samsvar mellom læringsmål, undervisnings- og læringsaktiviteter og vurdering. Å jobbe med «Constructive Alignment» innebærer å formulere klare mål som beskriver hva studentene skal lære, velge, eller utvikle, undervisningsformer som legger til rette for at studentene skal utvikle den ønskede kompetansen, samt vurderingsformer som gjenspeiler læringsmålene. Dette kan gjelde på flere nivåer i utdanningsløpet, fra hele studieprogrammer til emner eller mindre moduler.

Påmeldingen åpner høsten 2018.

Konferansen retter seg mot undervisere i MNT-fag på høyskole eller universitet som er tett på studentene, vet hva som er vanskelig innenfor disse fagene, har erfaring med ulike undervisningsformer og vet hva studentene sliter med å mestre.

Konferansen er en møteplass der undervisere i MNT-fag kan dele erfaringer med hverandre og andre personer som er aktive innenfor MNT-utdanning.

 

Del dette: