MNT-konferansen 2019

Takk for oppmøte og deltagelse på MNT-konferansen 2019.

Deltagerlisten finner du her >

Om tema 2019:

Å jobbe med utdanningsutvikling innebærer å formulere klare mål som beskriver hva studentene skal lære, og utvikle vurderingsformer som gjenspeiler læringsmålene. Videre må man planlegge og utvikle undervisnings- og læringsaktiviteter som støtter studentene i deres arbeid. Dette gjelder på alle nivåer i utdanningsløpet, fra hele studieprogrammer til emner eller mindre moduler.

Det internasjonalt etablerte begrepet «Constructive Alignment» beskriver en modell for at læringsmål, undervisnings- og læringsaktiviteter og vurdering, skal virke i samsvar.

Konferansen retter seg mot undervisere i MNT-fag på høyskole eller universitet som er tett på studentene, vet hva som er vanskelig innenfor disse fagene, har erfaring med ulike undervisningsformer og vet hva studentene sliter med å mestre.

Konferansen er en møteplass der undervisere i MNT-fag kan dele erfaringer med hverandre og andre personer som er aktive innenfor MNT-utdanning.

 

Del dette: