Om foredragsholderne

Inga H. Andreassen
Inga Andreassen er dosent i karriereveiledning ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett. Inga skrev allerede i 2008 læreboken «Utdanningsvalg – identitet og karriereveiledning» til bruk i det den gang nyopprettede, obligatoriske faget Utdanningsvalg i ungdomsskolen. I 2014-2015 ledet Inga arbeidsgruppen som på oppdrag fra Udir utarbeidet forslag til fagets nye læreplan, og hun skal under konferansen fortelle om denne prosessen. Viktige tema vil være: Hvilke tanker lå bak det nye og forsterkede fokuset på kjønnsperspektivet? Hvorfor bør elever i dag lære mer om dette?
I arbeidet med Fagfornyelsen 2020 skal det lages nye læreplaner i grunnopplæringen, og Inga leder læreplangruppen i faget utdanningsvalg.

Liza Reisel:
Liza Reisel er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, og har gjennom flere år interessert seg for tematikken rundt ulikhet i utdanning og overgang til arbeid, kjønnsdelte utdanningsvalg og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet.  Reisel har en doktorgrad i sosiologi fra City University of New York, der hun sammenliknet utdanningsulikhet i USA og Norge. I perioden 2011-2015 var hun redaktør for tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet, og hun er også tilknyttet CORE – Senter for likestillingsforskning.

Reinhardt Jåstad Røyset
Reinhardt Jåstad Røyset er adjunkt med opprykk fra Høgskolen i Bergen. Siden 1999 har Jåstad Røyset arbeidet ved Holen skole i Laksevåg bydel, Bergen kommune.
Han har i løpet av sin karriere undervist i engelsk, matematikk, musikk og kunst og håndverk. Fra 2013 har faget utdanningsvalg vært en stor del av stillingen, der Jåstad Røyset har undervist på 9. og 10. trinn. Høsten 2017 er Jåstad Røyset engasjert av Utdanningsdirektoratet til å arbeide i en gruppe som skal utlede kjerneelementer i faget utdanningsvalg. Medlem av Kunnskapsdepartementets arbeid med utvikling av Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning i Norge. Les gjerne mer på www.kanvigodt.no

.

 

 

 

 

 

Del dette: