Rådgiverkonferanse

Likestillingsparadokset i utdanningsvalg

Vi kan velge fritt fra øverste hylle, men vi ender opp med å være svært kjønnsstereotype og tradisjonelle når vi velger utdanning. Hvorfor er det sånn?

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering arrangerer en rekke konferanser der kjønnsdimensjonen i de unges utdanningsvalg diskuteres. Med dette ønsker vi å sette fokus på tematikken, og å vise hvordan ulike institusjoner kan arbeide med problemstillingene.

Takk for en hyggelig og lærerik konferanse i Trondheim!
Informasjon om neste konferanse vil bli publisert på denne siden.

Ved spørsmål – ta kontakt med guri.schjolberg@realfagsrekruttering.no 

Konferansene er i hovedsak rettet mot rådgivere på ungdomsskole og videregående skole, men andre interessenter er også velkommen til å delta. Konferansen er gratis.

Programmet i Trondheim, november 2018:

08.30 – 09.00: Registrering
09.00 – 09.30: Morten Sørlie, leder for NSR, åpner konferansen
09.30 – 10.15:  Inga H. Andreassen, dosent i karriereveiledning ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, forfatter av læreboken «Utdanningsvalg – identitet og karriereveiledning»
«Kjønn som tema eller tilnærming? Kjønnsperspektiver i læreplan for utdanningsvalg på ungdomstrinnet»
10.15 – 10.30: Pause
10.30 – 11.20: Liza Reisel, Forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning
«Kjønnsdelte utdanningsvalg i likestillingslandet Norge»
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
11.30 – 12.30: Lunsj
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
12.30 – 15.30: Seminar med Reinhardt Jåstad Røyset.
Røyset er involvert i Kunnskapsdepartementets arbeid med utvikling av Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning i Norge, og har i mange år selv undervist i faget Utdanningsvalg.

Målet med seminaret er å gi lærere og rådgivere som underviser i Utdanningsvalg konkrete oppgaver/undervisningsopplegg som kan tas med tilbake til klasserommet. Elevmedvirkning og relevans er viktige stikkord, og det hele settes inn i et kjønnsperspektiv.

Pauser underveis.

15.30 – Avslutning

Les mer om foredragsholderne her >

Del dette: