Rådgiverkonferanse

Likestillingsparadokset i utdanningsvalg

Vi kan velge fritt fra øverste hylle, men vi ender opp med å være svært kjønnsstereotype og tradisjonelle når vi velger utdanning. Hvorfor er det sånn?

Våren 2018 arrangerer Nasjonalt senter for realfagsrekruttering en rekke konferanser der kjønnsdimensjonen i de unges utdanningsvalg diskuteres. Med dette ønsker vi å sette fokus på tematikken, og å vise hvordan ulike institusjoner kan arbeide med problemstillingene.

Første konferanse er i Oslo, 20.mars, Thon Vika Atrium

Konferansen er i hovedsak rettet mot rådgivere på ungdomsskole og videregående skole, men andre interessenter er også velkommen til å delta. Konferansen er gratis.

Påmeldingsfrist er tirsdag 13.mars.

Skissert program:

08.30 – 09.00: Innsjekk med kaffe, te og frukt
09.00 – 09.20: Morten Sørlie, leder for NSR, åpner konferansen
09.20 – 10.00: Trond Buland – forsker fra NTNU Samfunnsforskning
«Hvorfor er rådgivning rundt kjønn så vanskelig i skolen i dag?»
10.00 – 10.15: Pause
10.15 – 11.00: Inga H. Andreassen, førstelektor i pedagogikk, forfatter av læreboken «Utdanningsvalg – identitet og karriereveiledning»
«Kjønn som tema eller tilnærming? Kjønnsperspektiver i læreplan for utdanningsvalg på ungdomstrinnet»
11.00 – 11.30: Kari Vatne Eide, byggingeniør Statens Veivesen
«Å feile seg til suksess»
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
11.30 – 12.30: Lunsj
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
12.30 – 12.50: Bendik Johnsen, student fra Dronning Mauds Minne Høgskole
«Om å være mann som velger kjønnsutradisjonelt»
12.50 – 13.40: Liza Reisel, forsker ved institutt for samfunnsforskning
«Kjønnsdelte utdanningsvalg i likestillingslandet Norge»
13.40 – 13.45: Pause
13.45 – 14.45: Kristine Hofer Næss, leder for ODA-nettverket
«Om behovet for å få flere jenter inn i teknologibransjen»
14.45 – 15.00 Avslutning

Les mer om foredragsholderne her >

Del dette: