Innledende frokostmøte

Realfag og teknologi for fremtiden

Tekna og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering inviterer en ekspertgruppe til arbeidsmøte om rekruttering til realfag og teknologi!

Agenda:
Kl. 09:30: Oppstart, velkommen og presentasjon av deltagere. v/Tekna og NSR
Kl. 10:00: Presentasjon av Den Danske Teknologi pakten. v/Mikkel Bhom
Kl. 10:30: Gruppearbeid/Workshop. Hvordan kan vi arbeide med en norsk teknologipakt? Prosessledere – Tekna og NSR
Kl. 11:30: Presentasjoner og veien videre
Kl. 12:00: Avslutning

Det finnes veldig mange gode tiltak rundt omkring i Norge som alle har som formål å rekruttere og inspirere flere til å velge realfag og teknologi. Vi ønsker å skape et felleskap der aktørene møtes, deler kunnskap og erfaringer, og skaper en felles arena som sikrer synergieffekter og samarbeid rundt de beste tiltakene. Vi har alle felles mål – og til sammen har vi kraft og størrelse til å få til noe stort.

Mikkel Bohm, direktør i danske Astra, «Det nationale center for læring i natur, teknik og sundhed i Danmark» kommer for å presentere den danske «Technology Pact». Da får vi høre om bakgrunnen for denne, hvordan den er utviklet og implementert.

Vi starter med en samling i januar, og ser for oss at vi skal ha flere samlinger i løpet av året. Ekspertgruppen skal jobbe, konkludere – og legge frem våre tydelige innspill til hvordan Norge skal sikre verdiskapende realfagskompetanse i fremtiden.

Dette er vårt utgangspunkt og foreløpige målsetning for disse samlingene. Men vi er selvsagt åpne for andre tanker og innspill på hvordan en slik gruppe skal bidra på best mulig måte for at vi skal få flere til å velge realfag og realfaglige utdannelser for et konkurransedyktig, bærekraftig og likestilt samfunn.

Påmelding skjer via mail til Anne Julie Bolstad: Anne.Julie.Bolstad@tekna.no 
Frist: fredag 10.jan 2018

Vi anser din kompetanse som spesielt verdifull og vi håper du vil være med på å bidra i dette arbeidet. Vel møtt!

Del dette: