Konferanser

Vi arrangerer med jevne mellomrom fagkonferanser for og med relevante nettverk for å bidra med innspill og kompetanse og erfaringsdeling i forhold til ulike satsinger rettet mot rekruttering, gjennomstrømming og frafall.

Videre har Nasjonalt senter for realfagsrekruttering fått i oppdrag fra KD å arrangere en årlig MNT-konferanse for UH-sektoren.

Del dette: