Girls Day in Tech

Målgruppen her er jenter som tar t-matte i første klasse på videregående skole. Jentene blir invitert til en teknologibedrift i sitt nærmiljø. Der får de møte kvinner som jobber med teknologi og jentene får være med på aktiviteter på arbeidsplassen. Målet er å få flere jenter til å gå videre med R-matte. Prosjektet er et tiltak i samarbeid med Microsoft.

  • Jenter i 1.klasse på videregående inviteres på besøk til en teknologibedrift i sitt nærmiljø 
  • Jentene får jobbe i grupper med teknologiske oppgaver slik at de får se hvordan disse fagene brukes i arbeidslivet. 
  • I bedriftene møter jentene kvinner som forteller om sine utdanningsvalg og karrierer innenfor teknologibransjen 

Microsofts rapport “Why Europes Girls aren´t studying STEM” viser til hvilke faktorer som er avgjørende for at jenter skal velge realfag og teknologi; gode rollemodellerpraktiske øvelser, kunnskap om mulighetene med fagene, tro på at det å gjøre en innsats i fagene lønner seg, og at de opplever støtte og oppmuntring ved interesse for fagene.   

Ved hjelp av GDIT får jentene en hel dag med praktiske øvelser og gode, synlige rollemodeller i form av kvinnelige ansatte i Microsoft og deres samarbeidspartnere.   

Tiltaket er utviklet med inspirasjon fra Girls Day in Science i Danmark. 

Del dette: