Tenketank for realfag

Vårt tiltak for å «bryte nytt land» når det gjelder rekruttering av ungdom til realfag, er opprettelsen av Tenketank for realfag. Her samler vi fremstående forskere/samfunnsengasjerte mennesker for å reflektere rundt problemstillinger som vi mener er viktige for å komme videre.

«STEMcognition»

Tenketank 2015-2016; «STEMcognition» er opprettet med utgangspunkt i forskningsarbeidet til psykolog Helge Brovold og professor i statistikk ved NMBU; Solve Sæbø. Sammen har de sett på nevrofysiologiske og psykolgiske aspekter ved læring og kognisjon i matematiske fag. De tematiserer hvordan en dypere forståelse av kognisjon både hos lærer og elev/student kan bidra til å forbedre læringen. Blant annet har de studert sammenhengen mellom studenters kognitive typer og eksamensresultater. Resultatene viser klart at akademia mislykkes med å nå ut med effektiv læring til en stor gruppe studenter. Forskningen viser at det ikke nødvendigvis er evnene det skorter på, men at studentene ikke møtes med en undervisningform passer deres læringsstil. Vitenskapelig artikkel som beskriver studien finnes her:Does academia disfavour contextual and extraverted students
STEMcognition vil arbeidet videre med denne tematikken ved å knytte til seg interesserte forskere og en egen nettside; STEMcognition.com er under utvikling for å presentere kunnskap om dette relativt nye fagfeltet.

«Realfag passer for mange fler»

Tenketank 2012 – 2013 ble opprettet med utgangspunkt i forskningsarbeidet til psykolog Helge Brovold. Hans hovedpåstand er at ulike hjernetyper tar til seg matematiske problemstillinger på ulike måter, og det må vi ta hensyn til i undervisningen. For å tenke rundt dette satte vi sammen en gruppe fremstående forskere med kompetanse i skjæringspunktet psykologi, matematikk, statistikk, cellebiologi og kjemi.
Hvem som var med og resultat av Tenketankens refleksjoner finner du her:Konsentrat fra Tenketanken for realfag 2012 -2013

«Alternativ realfagsstrategi mot 2114 «

Tenketank for realfag 2010 – 2011 hadde i oppgave å sette realfagenes samfunnsrelevans tydelig på dagsorden. Dette gjorde de ved å utarbeide en alternativ realfagsstrategi mot 2114.
Deltagerne i Tenketanken 2010 – 2011 finner du her:Tenketanken
Resultatet av arbeidet fra Tenketanken finner du her: Rapport Tenketanken 2010 – 2011 Alternativ realfagsstrategi 2114

 

 

Del dette: