Prosjektstøtte 2013

Tiltak:

Formål:

Unge Abel

Matematikk-konkurranse som involverer barn og unge i hele Norge

Jentekonferanse på HiST

Samle jenter fra vgs i Trøndelag til motivasjonsdag for realfag og teknologi.

Vektor-programmet i regi av NABLA studentene ved NTNU og UMB

Realfagsstudenter som på dugnadsbasis bidrar som «hjelpelærere» i Ungdomsskolen.

Jenteleir ved Kunnskapssenteret i Gildeskål

Jenteleiren består av aktiviteter innen fiskeri- og havbruksnæringen som deltakerne vanskelig ville fått kjennskap til på annet vis

Utvikling av eksamensforberedende kurs i Matematikk og fysikk i regi av Studix

VGS-elever i Oslo/Akershus tilbys gratis eksamensforberedende kurs av høyt kvalifiserte matematikere.

Arrengement «Et HAV av muligheter» i regi av Vilvite Bergen

Konferanse som viser muligheter for jenter innenfor realfag og teknologi i havbruksnæringen

Utstillingen «Imaginary» i regi av  Vitensenteret i Trondheim

Interaktiv matematikkutstilling

Skoleturne med forfattere av boken «Rapport fra et sandkorn»

Romanen skal inspirere til realfag og skolene får et klassesett av boken der forfatterne har vært på besøk

Del dette: