Prosjektstøtte 2011

Realfagspill – ingeniørspillet (NTNU, studenter)

Marin formidling til ungdomsskoler i Nord Norge (SALT)

VEKTOR – studenter bidrar som mattehjelp v/ungdomsskoler i Trondh, (NTNU v/NABLA)

SIM subsea – praksisnær utdanning for ungdomsskoler og 1. videregående (HiB)

Rekruttering til blå/grønn matproduksjon (HiST)

Realfagkonferansen – Trøndelag (NTFK)

Del dette: