Støtte til prosjekter

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering har for tiden ingen øremerkede midler for utdeling til lokale tiltak. Det er likevel mulig å søke oss om støtte til utvikling av nye tiltak som er viktige for å skape økt rekruttering til realfag. Vi gir ikke støtte til drift av tiltak.

 

 

Del dette: