Samarbeid arbeidsliv utdanning

Det er utvilsomt viktig å synliggjøre relevans tidlig i studiet. Hva er hensikten med de ulike fagene, og hvordan vil de være nyttig i det virkelige liv – jobbrelatert. Fagenes sammenheng og integrerte utdanninger betyr mye. Med unntak av kjennskap til at studenter ofte kobles på virksomheter i sine bachelor / masteroppgaver, er vårt inntrykk at det er mye å gå på for å hente inn mer relevans og yrkeskjennskap inn i undervisningen. Forståelse av hvorfor de ulike fagene er viktige og hvordan de relateres til en framtidig jobb, er for mange viktig for å beholde motivasjonen for gjennomføring av studiet.I denne sammenheng blir det å synliggjøre gode rollemodeller også et viktig grep. Forskning viser at like viktig som den rent faglige interessen er den identitetsmessige siden av saken. Det å vise mangfold og muligheter gjennom gode rollemodeller, slik at studenten ser at han/hun kan «være seg selv» samtidig som den faglige interessen blir ivaretatt.

Prosjekterfaringer

Relevans-tiltak ved Høyskolen i Oslo og Akershus

Alle studieprogram holder jevnlige relevansseminar hvor næringslivskontakter inviteres til gjensidig informasjon om utvikling, forventninger og næringslivets tilbakemeldinger på programplaner med gjennomgang av emneporteføljen. Studentenes tillitsvalgte inviteres også med i fagplanarbeidet.
Flere studieprogram benytter gjesteforelesere fra næringslivet, hvor også noen er engasjert som timelærere.
Så godt som alle bacheloroppgavene utføres i samarbeid med en relevant næringslivspartner eller statlig forskningsvirksomhet.
Hvert år arrangerer studentene en Næringslivsdag som er svært populær, hvor ulike firma setter opp ”stands” og i tillegg holder foredrag om virksomheten og hvilke jobbmuligheter som finnes.
De kvalitative effekter av tiltakene gjør seg helt klart utslag i tilbud av relevante studieprogram som er etterspurt av næringslivet. Det gir videre økt motivasjon for studentene, både i forhold til fremtidig godt jobbtilbud eller videreutdanning.

Bridge ved NTNU

NTNU har opprettet en egen hjemmeside som knytter kontakt mellom studenter og næringsliv. Et sted for å finne kandidater, prosjekter, jobber og oppgaver både for næringsliv og studenter.

Les mer om tiltaket her http://www.ntnu.no/bridge/

 

Det arbeides med videre kartlegging av tiltak.

Del dette: