Prosjekt for bedring av undervisningskvalitet og læringsmiljø

En viktig del av arbeidet med rekruttering til MNT-fag er pedagogisk utviklingsarbeid. Studenter har ulike preferanser og ulik motivasjon for læring, og differensiering av undervisningstilbudet vil derfor stå sentralt. På denne siden vil vi samle prosjekter med fokus på bedring av undervisningskvalitet og kultur for læring i UH-sektor.

KTDiM (Kvalitet, tilgjengelighet og differensiering i grunnutdanningen i matematikk) NTNU Trondheim

Grunnutdanning i matematikk og statistikk utgjør en viktig del av sivilingeniørutdanningen ved NTNU. Institutt for matematiske fag (IFM) ønsker å gjennomføre en omfattende omlegging av denne grunnutdanningen.
Prosjektbeskrivelse kan leses her: prosjektbeskrivelse KTDiM

 

Siden er under utvikling

Del dette: