Prosjekterfaringer UH-sektor

Det gjøres mye positivt ved de ulike utdanningsinstitusjonene for å legge forholdene til rette for studentene slik at de skal trives og oppleve gode læringsmiljø. Vi vet i sum nok til å gjøre noe med frafallsproblematikken om intensjonene er tilstede. Grepene trenger ikke være så vanskelige, følgende typer tiltak har vist seg å ha god effekt:

  • Ta vare på og legge til rette for trivsel – spesielt for førsteårsstudentene.

  • Bringe inn relevans og kreative aktiviteter tidlig i studiet.

  • Fortelle om og vise fram utdannings- og yrkesmulighetene.

  • Synliggjøre gode rollemodeller.

  • Variere undervisningsformene, men behold nærheten til studentene.

  • Legge til rette for mestring.

  • Utvikle evalueringsformer som er egnet i forhold til læring og kvalifikasjonsrammeverk.

Vi samarbeider tett med Nasjonalt Råd for teknologisk utdanning (NRT) og Det nasjonale fakultetsmøte for realfag (NFmR) om kartlegging og tiltak knyttet til kvalitet og relevans i MNT-fag.

NORDTEK er et samarbeidende nettverk for de tekniske høyskolene i Norden. De utarbeidet i 2012 en rapport over nordiske initiativ i arbeidet for å rekruttere til realfag og teknologi. Les rapporten her : NORDTEKs Teknikdelegation – slutrapport 120604

Norsk Studentorganisasjon (NSO) har i de faglige komiteene for realfag og teknologi (FKR og FKT) arbeidet med tiltak mot frafall. I den anledning har de utarbeidet en rapport som ser på frafallsbegrepet. Hvorfor faller studentene fra studiet og hvilke tiltak kan settes igang for å endre dette? Les rapporten her:Rapport og frafall fra NSO komite for realfag

Eldre rapporter

I 2011 samlet vi inn prosjekterfaringer fra UH-sektor og samlet disse i følgende dokument: Oversikt rekruttering UH des 2011

På en samling for UH-kontakter i 2009 hadde vi en kartlegging og erfaringsutveksling på rekrutteringstiltak. Referat fra samlingen kan du lese her : Referat fra UH-samling 2009

Del dette: