Samarbeid arbeidsliv – skole

Lektor 2

Lektor 2 er et prosjekt som har til hensikt å fremme realfagene på ungdomstrinnet i grunnskolen og i videregående skole. Lektor2-ordningen innebærer at fagpersoner fra arbeidslivet involveres direkte i undervisningen innen områder hvor skolen/faglæreren ser dette som en mulighet for å øke elevenes læringsutbytte og interesse for faget.

Mer info om Lektor 2 ordningen finnes her: Lektor2.no

Kraftfull fysikktime

For å inspirere elever til å velge en kraftrelatert ingeniørutdanning, har EnergiNorge lagt til rette for at ingeniører hos medlemsbedriftene kan undervise i en fysikktime på videregående skole. Mer informasjon om prosjektet finnes her: energinorge.no/fysikktimen/

Ungt Entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Ungt Entreprenørskap består av et nasjonalt sekretariat (UE Norge) og 17 fylkesorganisasjoner. Ungt Entreprenørskap har en rekke programmer som innehar realfaglig tema eller fokus. Ler mer om Ungt Entreprenørskap her: Ue.no

NHO ung

NHO sin side for ungdommer skal hjelpe ungdommer med gi de inspirasjon til ulike yrker. De har også noen lærer verktøy, filmer og spill som er egnet for undervisning. Mer informasjon om NHO ung finnes her: NHOung.nho.no.

 

 

Del dette: