Prosjekterfaringer ungdomsskole / vgs

Forskerlinjer; Hva, Hvorfor, Hvordan?

I skoleåret 2013-2014 er det 19 videregående skoler i landet som har forskerlinje eller et tilsvarende studietilbud. I tillegg er det 6 videregående skoler som planlegger å starte med forskerlinje i 2014. Én skole planlegger å starte i 2015.. Skolelaboratoriet for matematikk, naturfag og teknologi ved NTNU og Naturfagsenteret samlet de ulike skolene til erfaingsdelingsseminar februar 2014 og har i etterkant utarbeidet en rapport. Den kan du lese her:

Forskerlinjer rapport febr 2014

 

Denne siden er under utvikling, her vil vi skrive inn gode tiltak innenfor

Inspirasjon til realfag

Jentetiltak

 

 

 

 

Del dette: