Deltakerliste

Ukategorisert


Disse er påmeldt MNT-konferansen 18.-19.mars 2015

Deltakerliste MNTkonferansen (pdf)

Navn Tittel/stilling Bedrift/organisasjon/arbeidsgiver
Aasmund Kvamme Høgskolelektor HiB
Adis Hodzic Høgskolelektor (studiekoordinator: Kommunikasjonssystemer) Høgskolen i Bergen / AIØ
Amir Hashemi Høgskolelektor Høgskolen i Bergen
Anders Goksøyr Instituttleder Universitetet i Bergen
Anders Malthe-Sørenssen Professor Universitetet i Oslo
Anders Tranberg Professor i fysik Universitetet i Stavanger
Anette Norheim Fredly Rådgiver Høgskolen i Telemark
Anette Wrålsen Førsteamanuensis Høgskolen i Sør-Trøndelag
Anne Blichfeldt Seniorkonsulent Høgskolen i Telemark
Anne Marit Blokhus Instituttleder Universitetet i Bergen
Annfrid Siverten Førstelektor Institutt for kjemi. Norges arktiske universitet
Anniken B. Rotstigen seniorkonsulent Universitetet i Bergen
Arne Hjalmar Hansen Daglig leder NAROM – Nasjonalt senter for romrelatert opplæring
Arnhild Lunde Høgskolelektor Høgskolen i Ålesund
Astri Sommer Øyre Student Tekna
Beate Ulrikke Rensvik Førstekonsulent Institutt for biologi Universitetet i Bergen
Beathe Sitter Førsteamanuensis HiST
Berit Hvoslef Dahl Distriktskontorleder Tekna Hedmark og Oppland Tekna
Bjørn E. Braathen Seniorrådgiver Norges forskningsråd
Bjørn Sortland Førsteamanuensis NTNU
Bjørn Åge Tømmerås Fakultetsdirektør MN- fakultetet UiB
Borghild Lundeby Leder Nasjonalt senter for realfagsrekruttering
Brynhild Totland kompetanserådgiver Energi Norge
Brynjulf Owren Professor NTNU
Bård Knutsen Universitetslektor Biologifagdidaktikk PLU/ NTNU
Cathrine Wahlstrøm Tellefsen Førstelektor Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
Cecilie Andreassen Rådgiver UiT Norges arktiske universitet
Eilif Hugo Hansen Førsteamanuensis / Studieprogramleder Inst. for elkraftteknikk NTNU
Einar M. Hjorthol Dekan HiST
Eirik Kommedal Leder Tekna Student
Eldrid G Mathiesen Høgskolelektor Høyskolen i Telemark
Eli Neshavn Høie Studiesjef UiB
Eli Nummedal Instituttleiar Ingeniør- og teknologifag Høgskulen i Sogn og Fjordane (HISF)
Eli Olaug Hole professor / utdanningsleder Fysisk institutt, UiO
Elin Cecilie Balstad Rådgiver HiST
Elisa Nestleder Tekna Studentutvalg Tekna
Elisabeth Engum Fagleder Pedagogikk
Elisabeth Müller Lysebo Fakultetsdirektør Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiB
Elisabeth Wennevold Disktriktskontorleder (Buskerud) Tekna
Elise Landsem Styremedlem NTNU, student i NRT-AU (via NSO) NTNU/UHR/NSO
Ellen Berle Førstelektor Sjøkrigsskolen
Erik Wahlstrøm Førstemanuensis NTNU
Espen Nilsen Distriktskontorleder Telemark og Vestfold Tekna
Evelyn Blom-Dahl Rådgiver kompetanse Norsk olje og gass NHO
Evi Zouganeli Førsteamanuensis Høyskolen i Oslo og Akershus
Frank Mortensen Seniorrådgiver NHH
Fred Johansen Førstelektor Høgskolen i Gjøvik
Frode Rønning professor NTNU
Geir Anton Johansen Dekan Høgskolen i Bergen
Geir E. Øien Dekan NTNU – Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk
Geirmund Dekan Høgskolen i Ålesund
George Adrian Stoica Associate Professor Faculty of Technology, Sør-Trøndelag University College
Grethe Ravlo Seniorrådgiver/universitetslektor NSMO/NTNU
Gro Sokn Fakultetsdirektør Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS
Gunhild Brubakken Seniorkonsulent/studiekonsulent Molekylærbiologisk institutt – UiB
Guri Schjølberg førstekonsulent Nasjonalt senter for realfagsrekruttering
Guro Kristin Øvsthus Seniorkonsulent Høgskolen i Bergen
Guro Rørvik Kommunikasjonsrådgiver Nasjonalt senter for realfagsrekruttering
Hanne Sølna Seksjonssjef Universitetet i Oslo
Hans Georg Schaathun Professor Høgskolen i Ålesund
Harald Bruland Overingeniør NITO
Harald Hasleberg Førstelektor Høgskolen i Telemark, fakultet for teknologiske fag
Harald Åge Sæthre Rådgiver Universitetet i Bergen – MN-fak
Hege Ommedal Seniorkonsulent/Administrativ koodinator Universitetet i Bergen/Kjemisk institutt
Heidi Rønningen Stensrud Styremedlem i Teknas studentutvalg Tekna
Helge Brovold Psykolog Nasjonalt Senter for Realfagsrekruttering
Helge Hustveit Dekan Høgskulen i Sogn og Fjordane
Helge K Dahle Dekan UiB
Helge K. Dahle dekan uib
Ilse Ros Distriktskontorleder Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
Ina Walde Driftskoordinator VilVite, Bergen vitensenter AS
Inger Johanne Lurås Prodekan for utdanning UiT Norges arktiske universitet
Ingerid Fossum Prodekan Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Fakultet for teknologi og maritime fag
Irina Vinogradova Høgskolelærer HiN campus Bodø Høgskolen i Narvik
Jan Ove Mjånes Prosjektleder HiB
Joakim Bjørk Høgskolelektor Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Joar Sande Høgskulelektor Høgskulen i Sogn og Fjordane
John B. Stav 1. amanuensis HiST, Avdeling for Teknologi
John Haugan Dosent Høgskolen i Oslo og Akreshus
Kai Mortensen Studiekonsulent UiT – Norges arktiske universitet
Kai Roger Abrahamsen Tekna Student
Katrine Fagerli Prosjektmedarbeider «Jenter og teknologi» Høgskolen i Sør-Trøndelag
Ketil Arnesen Studieleder HiST
Kjell Holthe Tekna Realistene
Kjell Øystein Netland Universitetslektor UiT – Norges arktiske universitet
Kjetil Fossheim student/ArtAPPutvikler bioCEED/Insitutt for biologi, UiB
Knut Bjørkli Høgskolelektor Høgskolen i Sør-Trøndelag
Knut Mørken Professor Universitetet i Oslo
Kristine Engan-Skei Rådgiver – studiekvalitet Høgskolen i Bergen, AIØ
Lars Lundheim Professor NTNU
Lawrence Kirkendall Professor (Biology) UiB
Lene Oftedal seniorrådgiver Kunnskapsdepartementet
Lisa Dahl Keller Rådgiver NOKUT
Live Semb Vestgarden Førsteamanuensis Høyskolen i Telemark
Lovise Landsem Seniorrådgiver Nasjonalt senter for realfagsrekruttering
Magnus Strøm Mellingsæter Førsteamanuensis Høgskolen i Sør-Trøndelag
Magnus Svendsen Nerheim Førstekonsulent Universitetet i Bergen – Institutt for biologi
Maren Skjelstad Førstekonsulent Skolelaboratoriet, PLU, NTNU
Margaret Dalseng Seniorrådgiver UiT Norges arktiske universitet
Margrethe Lindquist Studiekonsulent UiT- Norges Arktiske Universitet
Maria A. Middelthon Rådgiver NITO
Maria Almberg Størkson Lektor Åkrehamn VGS
Marianne Bevum Rådgiver NITO
Marit Håvardsholm Rådgiver Universitetet i Stavanger
Marius Lysebo Førsteamanuensis Høsgskolen i Oslo og Akershus
Marius Thaule NTNU
Mats Pedersen Førstekonsulent Universitetet i Nordland
Merete Falck Student
Merete Sviggum Seniorrådgiver Høgskolen i Bergen
Mette Mo Jakobsen Dr.ing, Seniorrådgiver Universitets- og høgskolerådet
Mette Susanne Andresen Førsteamanuensis Universitetet i Bergen
Morten Brekke Universitetslektor UiA/MatRIC
Morten Hald Dekan UiT Norges arktiske universitet
Morten Ivar Kolstø Førsteamanuensis HiST
Morten Sørlie Rådgiver Nasjonalt senter for realfagsrekruttering
Nina Ellingsen Høiskar Fakultetsdirektør Universitetet i Nordland
Oddfrid Førland koordinator/studieleder bioCEED/Insitutt for biologi, UiB
Ola Jetlund Dr.Ing. HiOA
Olaf Hallan Graven Instiuttleder Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Olav Dæhli Høgskolelektor Høgskolen i Telemark
Omar Samy Gamal Nestleder NITO Studentene
Ove Kvammen Instituttleder/Prodekan for utdanning HiB
Per Erik Thoresen Førstelektor Høgskolen i Oslo og Akershus
Per Vold Høgskoledosent emeritus Sjøkrigsskolen
Pål Risan Rådgiver Høgskolen i Sør-Trøndelag
Ragnhild Johanne Rensaa Førsteamanuensis i matematikk Høgskolen i Narvik
Ragnhild Nordback Madsen Førstekonsulent Høgskolen i Sør-Trøndelag
Randi Schiøll Heneide Seniorrådgiver Kunnskapsdepartementet
Reidar Lyng 1. Amanuensis Universitetspedagogik Uniped NTNU
Robin T. Bye Førsteamanuensis Høgskolen i Ålesund
Roger Han Studentutvalgs medlem Tekna Student
Roger Midtstraum NRT-leder NTNU
Roy Andersson Førsteamanuensis Lunds Tekniska Högskola/Universitet i Bergen
Rune Grønnevik seniorrådgiver NMBU
Sigrid Rønneberg Styremedlem, Studentutvalget Tekna Student
Solve Sæbø Professor Norges Miljø- og Biovitenskapelig Universitet
Solveig Kristensen Prodekan studier MN-fakultetet, UiO
Sonia Roedele Seniorrådgiver Tekna
Steinar Pedersen Leder NITO Studentene
Steinar Pedersen Leder NITO Studentene NITO
Stewart Kowalski Professor and Vice Dean of Education Faculty of Computer and Media Technology Gjøvik University College Faculty of Computer and Media Technology Gjøvik University College
Stine Beate Balevik Førstekonsulent studieveileder UiB
Sturla Rolfsen Prodekan for studier Høgskolen i Oslo og Akershus
Svein Arne Sikko Førsteamanuensis HiST
Svein Thore Hagen Professor Høgskolen i Telemark
Sølve Marie Tegner Stenmark Fagleder realfag Malakoff vg skole
Terje Tvedt Programansvarlig Høgskolen i Ålesund
Therese Mjøen Førstekonsulent Høgskolen i Sør-Trøndelag
Thomas Tybell Professor NTNU
Thor Andersen Leder NITO skole NITO
Thorvaldsen, Ole Bernt Seniorrådgiver UHR/NRT
Tiina Komulainen Førsteamanuensis Høgskolen i Oslo og Akershus
Tom V. Nilsen 1. lektor Universitetet i Agder
Tone Rove Nilsen Rådgiver Fakultet for biovitenskap og akvakultur, UiN
Tor Jørgen Almaas Førsteamanuensis NTNU
Tor Schive Universotetslektor UIT Norges Arktiske Universitet
Torbjørn Skogsrød Dekan Høgskolen i Gjøvik
Torgeir Stegane Prosjektleder TEKNA
Torhild Kongsness Distriktskontorleder i Østfold Tekna
Tove Havnegjerde Dekan Høgskolen i Ålesund
Trond Aalberg Førsteamanuensis / nestleder NTNU, IDI
Trond Morten Thorseth Førsteamanuensis HiST
Trygve Almøy 1. Amanuensis NMBU
Vegard Rønning Seksjonsleder NTNU
Vegard Sjøvik Høyskolelektor Høyskolen i Buskerud og Vestfold
Vigdis Vandvik Professor bioCEED senter for fremragende biologiutdanning, Insitutt for biologi, Universitetet i Bergen
Webjørn Rekdalsbakken Førsteamanuensis Høgskolen i Ålesund
Welie Schaathun Høgskolelektor Høgskolen i Ålesund
Wenche Fivelsdal Leder Formidlingsavdeling VilVite, Bergen vitensenter as
Yngve Mannsåker Hereide Fag- og forskningspolitisk nestleder Studenttinget NTNU
Øivind Husø Førstelektor Høgskolen i Oslo og Akershus
Øystein Grøndahl Høgskolelektor Høgskolen Stord/Haugesund
Øystein Lund Førsteamanuensis UiT Norges arktiske universitet
Del dette:: 6. mars 2015