Vi søker rådgiver

Vi søker rådgiver med prosjektlederansvar.


Vi søker en rådgiver med prosjektlederansvar som vil jobbe med å skape samarbeid mellom utdanningssektoren og arbeidslivet. Senteret skal være en pådriver innen rekruttering til realfag og teknologi på nasjonalt nivå. Vi ønsker en person som kan bistå i å videreutvikle eksisterende og nye tiltak for å øke rekrutteringen.

Arbeidsområder:

 • Prosjektlederansvar
 • Informasjonsarbeid og kunne holde foredrag/innlegg om senterets virksomhet til ulike aktører
 • Relasjonsbygging med nasjonale aktører i feltet og utredning av aktiviteter som kan fremme rekruttering til realfagsutdanningen
 • Bistå med fagkompetanse i et tverrfaglig arbeidsmiljø med høy fokus på kommunikasjon og formidling

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå innen relevante fagområder. Det er ønskelig med pedagogikk og/eller realfag/teknologi i fagkretsen. Realfagskompetanse med relevans for for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Erfaring med foredrag og formidling

I tillegg ønsker vi:

 • God kjennskap til utdanningssektoren, både grunnskole, videregående skole og høyere utdanning
 • Erfaring fra arbeid i skoleverket og fra øvrig næringsliv
 • Evne til nettverksbygging og koordinering innenfor ulike sektorer
 • Erfaring og kurs innen prosjektledelse

Personlige egenskaper:

 • God bruker- og målgruppeforståelse
 • Evne til å kommunisere godt med ulike målgrupper
 • Imøtekommende og initiativrik
 • Selvstendig og strukturert

Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn. endringer i arbeidsområdet og involvering i andre oppgaver kan være aktuelt. Det er et personalpolitisk mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn.

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos senterleder Morten Sørlie, mob: 924 14 223 eller e-post morten.sorlie@realfagsrekruttering.no

Stillingen blir lønnet som rådgiver kode 1434 med minimum årslønn kr 409 100,-. Den som ansettes vil normalt bli avlønnet mellom kr 428 500 – kr 515 200- avhengig av erfaring og kvalifikasjoner.

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke stå oppført på søkelisten.

Se hele stillingsannonsen på Jobbnorge og søk her >

Del dette:: 17. september 2018